"We're all working together; that's the secret." (Sam Walton)

Teamwork is de sleutel

Ook in juridische aangelegenheden geldt dat samenwerken de meest vruchtbare aanpak is. De uitvoering van een opdracht betekent voor Leeuwenroos dan ook niet het opvoeren van een one man show, maar het in afstemming en overleg met de opdrachtgever verrichten van acties die strekken tot de optimale behartiging van de belangen van de opdrachtgever in de concrete omstandigheden. Een opdrachtgever heeft immers vooral baat bij praktische en pragmatische ondersteuning, en niet bij uitvoerige beschouwingen van theoretische aard.

Leeuwenroos heeft voorts een uitgebreid netwerk (advocaten, notarissen, accountants, belastingadviseurs, consultants, etc.) waarop een beroep kan worden gedaan indien dat van meerwaarde is voor de opdrachtgever. Het beste van alle werelden is wat Leeuwenroos wil bieden, en dat in een aantrekkelijke prijs-kwaliteitverhouding.

Leeuwenroos biedt op de door u gewenste basis (vast/interim/project) juridische ondersteuning op breed terrein, bijvoorbeeld bij het beoordelen/opstellen van contracten en/of algemene voorwaarden, aansprakelijkheidszaken, schadevergoedingsclaims en ondernemingsrechtelijke kwesties.

Telefoon:
+31 (0) 6 502 67 588

E-mail:
[javascript protected email address]